bankari_v

Čeka li Europu nova bankarska kriza?

Kadgod neka banka u Europi zapadne u ozbiljne nevolje, sablast krize ponovno podiže svoju glavu. Je li to samo širenje panike ili moramo dugoročno živjeti pod Damoklovim mačem... „Banco Espritio...